Polityka Cookies

Obowiązuje: od 01 Styczeń 2023

§1

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu prowadzonego pod adresem www.therapyandgo.com oraz w związku ze świadczeniem usług jest Magdalena Turek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Memory Travel Magdalena Turek, ul. Wyzwolenia 165, 42-300 Myszków, NIP: 6422633104, e-mail: biuro@therapyandgo.com
 2. Serwis używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników Serwisu, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
§2

Stosowane definicje

W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:

 1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.therapyandgo.com, za pośrednictwem którego Użytkownik może przeglądać jego zawartość, kontaktować się z administratorem danych.
 2. Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, tj.: Magdalena Turek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Memory Travel Magdalena Turek, ul. Wyzwolenia 165, 42-300 Myszków, NIP: 6422633104, e-mail: biuro@therapyandgo.com
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie, a także Pacjenci oraz osoby kontaktujące się poprzez wiadomości wysyłane na Fanpage’u – Facebook „@Therapyandgo – sesje psychologiczne” oraz Instagram „@therapyandgo” oraz Linkedin therapyandgo. 
 4. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.
§3

Cele przetwarzania Cookies

 1. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki lub trwały.
 2. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze stron, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień.
 3. Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  1. dostosowania zawartości stron Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb),
  2. dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 4. Dane zawarte w cookies będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu.
 5. Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi podczas realizacji wizyty lub kontaktu z Administratorem danych.
 6. W celu analizy ruchu na stronie Serwisu, źródła ruchu, jak i optymalizacji działań marketingowych zainstalowano na stronie:
  1. a) Google Analytics – narzędzie dostarczane przez Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, co pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie Serwisu i jego podstronach (kraj/miasto, liczba odwiedzin, przeglądane strony, czas odwiedzin, etc.),
  2. Piksel Facebooka – narzędzie dostarczane przez Facebook Inc., z siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, które umożliwia pomiar, optymalizację i tworzenie grup odbiorców kampanii reklamowych, pozwala na zbieranie informacji na temat korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu i kierowanie do niego dedykowanych reklam w serwisie społecznościowym Facebook i/lub Instagram.
§4

Cookies zewnętrznych serwisów

 1. W związku z korzystaniem z narzędzi do rezerwacji i umawiania wizyty online pod nazwą „Znany lekarz” na stronie zainstalowano cookies zbierane przez ZnanyLekarz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-217) przy ul. Kolejowej 5/7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000347997, NIP 7010224868, REGON 142276657.
 2. Osoby, które mają aktywne konta w serwisie LinkedIn, po przejściu do tego serwisu ze strony administratora danych podlegają zasadom ochrony prywatności, opisanym w tym serwisie, w szczególności na stronie: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy.
§5

Akceptacja lub zmiana ustawień cookies.

 1. Klikając ”Akceptuję” w okienku z informacją o cookies, Użytkownik zgadza się na użycie cookies w wyżej wymienionych celach.
 2. Użytkownik może w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania stron lub wybrać ustawienia cookies, na które wyraża zgodę.
 3. Niektóre pliki cookies – tzw. cookies funkcjonalne mogą być niezbędne do prawidłowego działania stron Serwisu.
 4. Ustawienia plików cookies mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 5. Skasowanie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookies funkcjonalnych).
§6

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki cookies, w szczególności w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywać po 14 dniach od dnia ich publikacji na stronach Serwisu.