Regulamin opinii klientów

Obowiązuje: od 01 Styczeń 2023

§1

Postanowienia ogólne

  1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu prowadzonego pod adresem www.therapyandgo.com oraz w związku ze świadczeniem usług jest Magdalena Turek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Memory Travel Magdalena Turek, ul. Wyzwolenia 165, 42-300 Myszków, NIP: 6422633104, e-mail: biuro@therapyandgo.com
  2. Usługodawca zapewnia, że publikowane na stronie opinie o Usługach i Specjalistach, którzy prowadzili terapię, pochodzą wyłącznie od osób, które z nich korzystały lub brały udział w prowadzonych przez Usługodawcę szkoleniach lub warsztatach.
  3. Usługodawca publikuje na stronie internetowej wybrane opinie pochodzące od rzeczywistych klientów.
  4. Prezentowane na stronie opinie są anonimowe. Opinie zawierające imię i nazwisko są publikowane wyłącznie za zgodą osoby, która wystawiła opinię.
  5. Po zakończeniu usługi lub szkolenia Usługodawca kontaktuje się z osobą biorącą w nich udział z prośbą o wystawienia opinii o usłudze lub specjaliście w celu doskonalenia oferty i podnoszenia poziomu satysfakcji uczestników z prowadzonych usług i szkoleń.
  6. Osoba biorąca udział w szkoleniu lub korzystająca z usługi może dokonać dobrowolnie oceny usług lub szkoleń Usługodawcy, w których brała udział.
  7. Przetwarzanie danych w celu wysłania maila z prośbą o ocenę odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a przetwarzanie to odbywa się w usprawiedliwionym celu administratora danych (Usługodawcy), którym jest doskonalenie oferty i satysfakcji z usług przez osoby korzystające poprzez gromadzenie rzetelnych opinii o nich.
  8. Dane osobowe osoby wystawiającej opinię, w szczególności jego adres e-mail nie jest udostępniany innym osobom lub podmiotom, a służy jedynie weryfikacji, czy osoba dokonująca oceny jest faktycznie osobą, która korzystała z usługi lub brała udział w szkoleniu i jest przechowywany wyłącznie do wiadomości Usługodawcy.
  9. Ponadto osoby korzystające z Usług mogą wystawiać opinię używając funkcji portalu społecznościowego Facebook („Recenzje”) na fanpage’u Usługodawcy lub w jego wizytówce Google. Usługodawca nie weryfikuje opinii, które są umieszczane na fanpage’u, ani w wizytówce Google. Usługodawca wybiera jednak z opinii tam publikowanych te, które jest w stanie ustalić, że pochodzą od klientów, którzy faktycznie korzystali z usługi (np. jeśli profil osoby jest imienny i Usługodawca może sprawdzić, czy osoba o tym imieniu i nazwisku była jego klientem), a następnie publikuje je anonimowo na stronie lub w mediach społecznościowych.